Årsmöte 9-11.6.2020

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

Medlemmarna i Finlands Svenska Kommunalförening r.f. kallas härmed till årsmöte per e-post 9.6.2020 - 11.6.2020 för behandling av i § 9 föreningens stadgar omnämnda ärenden.

Årsmötet hålls per e-post. Mer information skickas ut till medlemmarna per e-post.