Symposier

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

 • 2020 Nästa symposium arrangeras hösten 2020
 • 2019 Vem leder kommunen idag?, 21.11.2019
 • 2018 Riskerna för brott i förtroendeuppdraget
 • 2017 Vård- och landskapsreformen och de tvåspråkiga kommunerna och landskapen
 • 2016 Landskapsreformen och personalen
 • 2015 Den nya kommunallagen - vad ändras?
 • 2014 Teknologi och kommunal service - kan man få bättre service med teknologi?
 • 2013 Är större kommuner ett hot mot närdemokratin?
 • 2012 Kommunalvalet 2012 - svenska frågor
 • 2011 Från prat till resultat! Visioner - strategier - resultat
 • 2010 Det svenska inför riksdagsvalet
 • 2009 Ryssland - en möjlighet och utmaning för kommunerna
 • 2008 Hur ser framtiden ut i kommunerna
 • 2007 Abborlund
 • 2006 Politikern, tjänstemannen och massmedia
 • 2005 Ledarskap i kommunen
 • 2004 Inför kommunalvalet 2004 - råder det balans mellan kommunernas åligganden och resurser
 • 2003 Inför riksdagsvalet - mål för kommunpolitiken