Välkommen!

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.