eSymposium 2022: Välfärdsområdena är på kommande

Program: Välfärdsområdena är på kommande: 11.1.2022

Finlands Svenska Kommunalförening inbjuder till en eftermiddag där de kommande välfärdsområdena står i fokus.

Räcker pengarna? Hur går det med servicen på svenska? Har organiseringen i de olika områdena blivit färdig?

Program

Räcker pengarna till för välfärdsområdena?

  • Ulf Stenman, Kommunförbundet

Modell för fungerande service på svenska

  • Christine Kotzev, Folktinget , Emilia Mattsson, Kommunförbundet

Paneldiskussion om läget i de olika välfärdsområdena

  • VATE-grupper i välfärdsområden
    Ulf Stenman, direktör vid Kommunförbundet modererar diskussionen

  • Ann-Sofie Silvennoinen (Östra Nyland / Borgå)

  • Pia-Maria Sjöström (Österbottens välfärdsområde)

  • Benita Öberg (Västra Nyland / Raseborg)

  • Patrik Nygrén (Åboland / Pargas)

Valdeltagande på de olika nivåerna - nordisk överblick

  • Marianne Pekola-Sjöblom

eSymposiet 2022 arrangeras i samarbete med Kommuntorget.fi, en del av KL-kustannus.

Material från eSymposiet 2022

Nedan finner du PDF-versioner av materialet som visades under eSymposiet. Bekanta dig även gärna med följande material på webben: