Symposium 2018

Åtal och straff för tjänstebrott - en ökad risk i det kommunala förtroendeuppdraget

Program

Det årliga symposiet som ordnas av Finlands Svenska Kommunalförening i samarbete med Finlands Kommunförbund hålls detta år torsdagen den 15 november i Kommunernas hus, Andra Linjen 14, sal B 3.8, 3 vån.

Temat på symposiet är åtal och straff för tjänstebrott och huruvida det utgör en ökad risk i det kommunala förtroendeuppdraget. Symposiet riktas till såväl förtroendevalda som tjänstemän i kommunerna, men även övriga intresserade är också varmt välkomna.

Som föreläsare/kommentatorer fungerar Arto Sulonen och Ida Sulin från Finlands Kommunförbund samt Mervi Kuittinen från finansministeriet. Siv Sandberg från Åbo Akademi är bland annat också med och kommenterar. Som ordförande för symposiet fungerar Bo Lindholm.

Välkommen med!

PROGRAM

12.30 Kaffe

13.00- Symposiet öppnas

16.30-18.00 Buffet