Symposium 26.10.2023, kl 15-17.10

Symposium 26.10.2023
Kulturens roll i kommunen

Kulturens värde i samhället får vi inte undervärdera - hur är det med kulturens roll i kommunen?

Kommunalföreningen samarbetar med Kommuntorget och svenska verksamheten vid Finlands Kommunförbund.

Välkommen!

Några korta välkomstord från föreningens ordförande, kommundirektör Mikael Grannas

Vad är kultur i kommunen?

När vi talar om kultur i kommunen - vad är det?
Susann Hartman - chef för kulturtjänster, Borgå stad

Vad händer med kulturen utan det offentliga?

Kommunens roll för ett fungerande kulturliv är mer omfattande än vad man kan tro.
Matilda von Weissenberg /  & Esbo teater

Vad kostar kulturen i kommunen?

Bakgrund till hur mycket pengar kommunerna lägger på kulturen
Benjamin Strandberg / Kommunförbundet

Kultur på olika villkor - att förverkliga lagen i praktiken

En studie om variationer i hur kommunerna förverkligar lagen om kommunernas kulturverksamhet
Annika Huhtala /  graduskribent från Åbo Akademi

Varför är kultur viktigt? Vilka effekter har det?

Göteborgs stad: Kulturens värde och sociala effekter; rapport 2023
Klas Grinell / Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Diskussion

Panel med de som gjort inlägg.

Diskussionen leds av Linda Grönqvist, ansvarig producent för Svenska Yle kultur.