Bli medlem

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

Du blir medlem i föreningen så här

  1. lämna dina uppgifter på medlemsblanketten (finns också nedan)

  2. betala medlemsavgiften enligt nedan

  3. beställ vårt elektroniska medlemsbrev, så får du aktuell information

Betala medlemsavgift

Förslaget till årsmötet är att medlemsavgiften är 10 euro för år 2021. Som medlem i föreningen får du tidningen Kommuntorget hem.

  • kontonummer: FI74 5549 6620 0986 10

  • referensnummer för medlemsavgift: 20213

Här är avgiftsblanketten för 2021. (PDF)


- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - :