Bli medlem

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

Du blir medlem i föreningen så här

  1. lämna dina uppgifter på medlemsblanketten (finns också nedan)
  2. betala medlemsavgiften enligt nedan
  3. beställ vårt elektroniska medlemsbrev, så får du aktuell information

Betala medlemsavgift

Årsmötet har fastställt medlemsavgiften för Kommunalföreningen till 10 euro för år 2019. Som medlem i föreningen får du tidningen Kommuntorget hem.

  • kontonummer: FI74 5549 6620 0986 10
  • referensnummer för medlemsavgift: 20190

Du kan ladda ned en avgiftsblankett med uppgifterna om du vill (PDF)

Ute i god tid? Här är avgiftsblanketten för 2020. (PDF)


- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - :