Bli medlem

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter. 

Du blir medlem i föreningen så här

Betala medlemsavgift

Förslaget till årsmötet är att medlemsavgiften är 10 euro för år 2023. Som medlem i föreningen får du tidningen Kommuntorget hem. Kom ihåg att ange postadressen via blanketten nedan om du inte får tidningen hem ännu.


- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - :