Styrelse

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

Mikael Grannas

Mikael Grannas valdes till styrelseordförande vid årsmötet 28.4.2022.

Medlemmar i styrelsen verksamhetsåret 2022-2023

  • Mikael Grannas, ordförande

  • Mattias Lindroth, sekreterare

  • Thomas Karlsson, kassör

  • Linda Grönqvist

  • Patrick Ragnäs

Ersättare

  • Gun Söderlund

  • Bo Lindholm

  • Christel von Martens

  • Rolf Eriksson