Styrelse

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

Medlemmar i styrelsen verksamhetsåret 2019

  • Bo Lindholm, ordförande
  • Mattias Lindroth, sekreterare
  • Thomas Karlsson, kassör
  • Linda Grönqvist
  • Patrick Ragnäs

Ersättare

  • Gun Söderlund
  • Per-Håkan Slotte
  • Christel von Martens
  • Rolf Eriksson