Symposium 2022:
Blir det tomt i skattkistan?

Fungerar systemet för att kompensera kommunernas minskade skatteinkomster efter årsskiftet?

Hur går det för kommunernas ekonomi efter årsskiftet då skattesatserna i kommunerna i Fastlandsfinland skärs ned, då uppgifter inom social- och hälsovård förs över till de nya välfärdsområdena? Vad kan vi säga utgående från de prognoser som gjorts upp i förväg?

Enligt uppgifter som kommunerna har att planera efter kan utfallet för en enskild kommun variera ordentligt. Det är inte klart vilka uppgifter som påverkar det slutliga utfallet, så osäkerheten är stor. Detta är ett reellt orosmoment.

Hur mycket osäkerhet skall en kommun kunna hantera? Är det rimligt att en organisation med små resurser skall kunna klara stora svängningar i inkomsterna, även om det bara är för några år? Vad finns det för åtgärder som kan vidtas för att minska osäkerheten?

Presentationer i PDF-format:

I paneldebatten som leddes av journalisten Linda Grönqvist deltog Unna Heimberg, Bennjamin Strandberg, Mikael Grannas (Sibbo) och Christoffer Masar (Grankulla).