Symposier

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

 • 2022 eSymposium: Välfärdsområdena kommer

 • 2021 Istället för ett symposium ordnade föreningen en Kommunalvalsdebatt

 • 2020 Tyvärr kunde vi inte arrangera något symposium 2020 pga pandemin

 • 2019 Vem leder kommunen idag?

 • 2018 Riskerna för brott i förtroendeuppdraget

 • 2017 Vård- och landskapsreformen och de tvåspråkiga kommunerna och landskapen

 • 2016 Landskapsreformen och personalen

 • 2015 Den nya kommunallagen - vad ändras?

 • 2014 Teknologi och kommunal service - kan man få bättre service med teknologi?

 • 2013 Är större kommuner ett hot mot närdemokratin?

 • 2012 Kommunalvalet 2012 - svenska frågor

 • 2011 Från prat till resultat! Visioner - strategier - resultat

 • 2010 Det svenska inför riksdagsvalet

 • 2009 Ryssland - en möjlighet och utmaning för kommunerna

 • 2008 Hur ser framtiden ut i kommunerna

 • 2007 Abborlund

 • 2006 Politikern, tjänstemannen och massmedia

 • 2005 Ledarskap i kommunen

 • 2004 Inför kommunalvalet 2004 - råder det balans mellan kommunernas åligganden och resurser

 • 2003 Inför riksdagsvalet - mål för kommunpolitiken