Välkommen!

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter. 

Vi ordnade vårt första seminarium i Vasa den 13.4.2023! Temat för seminariet var innovationer och vi hörde många intressanta inlägg om den växande energisektorn.