Mikael Grannas ny ordförande

Kommunalföreningen

Finlands Svenska Kommunalförening rf grundades 1993 med syftet att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.

På bilden Mikael Grannas (till vänster) och Bo Lindholm efter årsmötet i Kommunernas hus 28.4.2022.

Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo valdes på årsmötet 28.4.2022 till ny ordförande i Finlands Svenska Kommunalförening. Grannas efterträder mångårige ordföranden Bo Lindholm, tidigare kommundirektör i Nagu.

Utvecklingschef Linda Grönqvist fungerar som föreningens vice ordförande, Thomas Karlsson är kassör och Mattias Lindroth fungerar som sekreterare.

På årsmötet fördes en livlig debatt efter sakkunnig Robin Lindbergs introduktion om arbetet med välfärdsområdena och hur det påverkar kommunerna framöver.

Finlands svenska kommunalförening grundades i samband med att Finlands kommunförbund bildades i början av 1990-talet. Föreningens syfte är att sprida kunskap och information om kommunala angelägenheter.  Verksamheten inkluderar regelbundna seminarier och informationstillfällen med kommunala tema.