Vårseminarium i Österbotten 2023:
Innovationer som
drivkraft för utvecklingen

Energifyllt seminarium i Vasa 13.4.2023

Energiklustret i Vasaregionen grundades för mer än 20 år sedan med målet att stärka energikunnandet och växa investeringar i sektorn. Samarbetet har vuxit med aktörer från näringslivet, kommunerna och forsknings- och utvecklingsorganisationer. I dagsläget är mer än 150 företag i branschen involverade i klustret, och omsättningen räknas i flera miljarder årligen.

Kommunalföreningen ordnar ett seminarium den 13.4.2023 i Vasa om möjligheterna och utmaningarna med den växande energisektorn i Österbotten.

Hållbarhetsomställning av energisektorn -  vad handlar det egentligen om - satsningarna på energisektorn och utvecklingen av energiklustret? Vad är kommunernas roll? Vad borde den vara? Är vi medvetna om riskerna? 

Plats: Wasa Innovation center, Gerbyvägen 16, 65230, Vasa 

Program:

13.00

Välkommen! till Kommunalföreningens vårenergiseminarium!
Mikael Grannas, ordförande i Kommunalföreningen, kommundirektör i Sibbo


13.10

Energiklustret i regionen

Sabina Storbacka, Merinova


13.30

Kommunen: Vad betyder samarbetet i regionen för kommunerna? Hur ser de på potentialen för framtiden? Vad kan man säga om effekterna hittills Vad kan andra kommuner lära sig av framgångarna?
Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa


13.50

Pausgympa och bensträckare


14.00

Regionperspektivet: Regional planering lägger grunden för samarbetet
Mats Brandt, Österbottens förbund


14.15

Regionutveckling: Investeringar i energisektorn i Österbotten - bakgrund och framtid

Mikael Hallbäck, direktör vid Österbottens handelskammare


14.30

Forskaren: Är energisektorn nyckeln till framtiden? Vilka satsningar behöver vi göra för att utvecklingen inte skall avstanna? Vilka framtidslösningar kan vi vänta oss av energisektorn?

Margareta Björklund-Sänkiaho, professor vid Åbo Akademi


15.00

Paneldebatt

Leds av Margareta Björklund, kommunikatör från Kommunförbundet

15.50

Avslutning

Mikael Grannas, ordförande i Kommunalföreningen